הגיגים ומשפטי חוכמה

"מי שרוצה לצאת לדרך,מוטב שיסלול את הדרך בתוכו תחילה ,שאם לא כן ימצא עצמו בדרך עומד במקום"
 [צ'יף העשבים]

כבר אמרו גדולים ממני:

"מקום שהמחשבה של אדם מגעת – שם הוא כולו"            

 [הבעש"ט]
דרך  צלחה
צ'יף