למידה חוויתית התנסותית מאתגרת

בכתיבה…על o.d.t מתחמי חבלים ועוד בגיבוש והעצמה קבוצתי