גינה קהילתית

גינון קהילתי הינו מסגרת של עבודה משותפת בין אנשים הגרים בסמיכות (באותו הרחוב, שכונה, רובע) לבין רשות מקומית, מתנ"ס וכדומה , לצורך יצירת גינה
הגינה הקהילתית משמשת במה למפגש  אנשים בגיל ורקע שונה , דרך עבודה משותפת  . הגינה הקהילתית מסייעת  לחיזוק  המרקם  החברתי בקהילה .

הגינה קהילתית היא מעין "עיר מקלט" ובית גידול לצמחים ובעלי חיים מקומיים ומסייעת  בשימור "המגוון הביולוגי " של בעלי חיים וצמחי מזון מסורתיים בסביבה   הקרובה.

בנוסף לפעילויות חד-פעמיות בגינה, חשוב ליצור מפגשים מתמשכים על בסיס שבועי: חוגים לתושבים, פעילות לקבוצות חלשות (קשישים, עיוורים ועוד), אשר פועלות בנפרד ויחד בגינה, הכשרות בגינון אקולוגי, עבודה שוטפת בגינה ועוד.
לבד מכמה עקרונות משותפים, כל גינה קהילתית היא בעצם מודל ייחודי ובלעדי, וזאת משום שכל גינה היא מראה המשקפת את התנאים, הרצונות והאופי של הקבוצה המטפחת אותה .

שלמה בן גיא-צ'יף העשבים משמש מנחה ומלווה אקולוגי בתהליכי הקמה של גינות קהילתיות  ,  מדריך ולוקח חלק בהקמת תשתית הגינה ,  מעניק הרצאות  בנושאי קומפוסט וקומפוסטאציה ,ערוגות מוגבהות , מיחזור מים ומלמד מנהגי חיים ידידותיים יותר לסביבה.