למידה אתגרית

פעילות חווייתית , מאתגרת ומגשרת בין המשתתפים

פעילות גיבוש והעצמה אישי וקבוצתי , כמפגש  בודד האו כתוכנית מפגשים תהליכית ובקבוצות מעורבות שיחולקו מראש ,על מנת להביא לעבודה משותפת , להידברות ושבירת מחיצות .

הפעילות בנויה על יסודות הלמידה אתגרית  [ Wilderness Adventure Therapy Program  ] תוך שהיא משלבת למידה התנסותית , קוגניטיבית וחוויה משותפת .

ביסוד העניין הקבוצות תידרשנה להשלים משימות בזמן קצוב לכל תחנה ותחנה . הפעילות תיפתח בתרגילי היכרות ואחר כך ייגשו הקבוצות לבצע משימות מורכבות יותר כחלק מתרגילי , O.D.T  ו/או  מתקני חבל .